„Jakąż radość i jaką nadzieję daje nam wasza obecność i wasza działalność!… Przeżywanie i rozwijanie tego przebudzenia jest tym, co nazywacie formą katechumenatu pochrzcielnego, który będzie mógł odnowić w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym osiągano w okresie przygotowania do Chrztu” (Paweł VI, Do Wspólnot Neokatechumenalnych, Audiencja Generalna, 8 maja 1974; w: Notitiae95-96, lipiec-sierpień 1974, s. 230).

FRANCISZEK

BENEDYKT XVI

JAN PAWEŁ II

PAWEŁ VI